HEMANGIOM

Hemangiom = smultronmärke = jordgubbsmärke är en liten kärltumör, som oftast inte finns vid födelsen, men som några veckor efter födelsen noteras som en liten röd fläck som sakta växer och blir upphöjd som en liten tumör. Man kan ha en eller flera och de kan snabbt breda ut sig under första levnadsåret. De växer oftast i två faser omkring 2-4 månaders ålder och omkring 6-8 månaders ålder. Ibland kan de växa snabbt och då kan det bli svårläkta sårbildningar som är smärtsamma. Framförallt gäller det om smultronmärkena sitter genitalt och kring munnen. 10% av alla 1-åriga barn har någon typ av smultronmärken, som ej behöver åtgärdas. Oftast planar tillväxten ut vid 1-års ålder och under cirka 1 ½ år och framåt startar det spontana tillbakabildandet av blodkärlen. Blodkärlen ersätts successivt av fibrös fettvävnad. Denna process kan ta många år och börjar oftast centralt i smultronmärket. Det känns då mjukare och lättare att trycka ihop och det blir gråaktigt från att ha varit mörkrött. Till slut har man bara en liten röd upphöjd kant som även den klingar av. Det kan ta upptill 10 år innan märket helt är borta. Oftast blir det inga ärr men om det varit mycket stort och/eller sårigt kan huden vara ljusare och hudstrukturen ändrad med enstaka grova kärl kvar. Det bästa är att inte göra någonting alls, men det finns vissa tillstånd då det är lämpligare med behandling.

Dessa tillstånd är:

  • Om smultronmärket växer väldigt snabbt och stör barnet exempelvis vid matintag, talutveckling eller rörelse av extremiteten.

  • Om det finns risk att smultronmärket växer vid ögonen så att det täpper för pupillen vilket gör att barnet inte får normal synutveckling. Det krävs endast ett ärtstort smultronmärke som trycker på hornhinnan för att det skall kunna bli ögonpåverkan i form av exempelvis skelning.

  • Sitter smultronmärket i ansiktet kan det finnas anledning att försöka påskynda den spontana involutionen - tillbakabildande på grund av omgivningens kommenterar och stirrande på ett tråkigt sätt både för patienten och för familjen. Detta kan påverka den psykosociala utvecklingen av barnet

  • •Ibland har man många smultronmärken som kan sitta invärtes och då måste det göras ultraljuds utredning och en del blodprov bör tas för att se hur koagulationen fungerar.

Multidisciplinär Kärlmissbildningteam på Skånes Universitets Sjukhus

Behandling

Oftast behövs ingen behandling. Vid vissa tillfällen kan man behöva ha kontakt med en Multidisciplinär Kärlmissbildningsgrupp som består av läkare från olika specialiteter.

Ibland behandlar man med lokalt eller systemisk propranolol . Detta gör som smultronmärket växer snabbt och det finns fara att det kan bli kvarstående men för barnet. Om smultronmärket är väldigt tunt kan man försöka stoppa den spontana progressen med hjälp av ett par kärllaser- eller IPL behandling och eventuellt i kombination med lokalt propranolol.  Dessa behandlingar skall endast användas av expertis.

Det bör betonas att all behandling sker i samråd med familjen. Kuratorskontakt kan rekommenderas om den psykosociala situationen för familjen är arbetsam.

Blir det svår sårbildning är detta smärtsamt och då behöver barnet smärtstillande medicin till exempel paracetamol (Alvedon eller Panodil mixtur) regelbundet. I sällsynta fall behöver barnet läggas in för hjälp med smärtlindring. Smultronmärken är inte cancer och utvecklas absolut ej till det!