Är du besvärad av dina blodkärl på benen?

Om du har trötthets känsla i benen alternativt eksem eller utbuktande åderbråck bör du i första hand uppsöka en kärlkirurg som är specialist på åderbråck. Utredning i form av bl a Doppler undersökning kommer då att göras.

Om du inte har sådana besvär kan vi behandla din blodkärl på benen med YAG laser. Det allmänt accepterat att Nd: YAG-tekniken är mycket mer effektiv än IPL .

Nd: YAG är kliniskt bevisade, säker och effektiv i behandling av benens små vener, retikulära vener, ansikts telangiectasias, venösa sjöar och resistenta portvinsfläckar.


Hur fungerar en Nd: YAG-laser?

En 1064 nm våglängd Nd: YAG-laser sänder energi in i blodet och kärlväggarna, där det absorberas av blod. Röda blodkroppar absorberar ljuset och värms upp varvid met-hemoglobin bildas. Detta orsakar uppvärmning av kärlväggen, vilket leder till att kärlet faller samman. De synliga små venerna försvinner från ytan av huden.

Hur fungerar en Nd: YAG-laser i behandling av kärl på benen?

Den idealiska omedelbara svaret på behandling är koagulering av kärlet utan någon annan uppenbar effekt. Denna effekt kan observeras i form av blåaktig eller grå missfärgning på hudytan. Oftast behöver man 1-3 behandlingar med ca 1 månads mellanrum. Träna inte någon vecka efter behanlingen för bästa behandlings resultat.

Varför är Nd: YAG laser bättre än IPL för behandling av benens vener?

Venerna på benen ligger normalt djupt , vilket är anledningen till Nd: YAG i de flesta fall svarar bättre än IPL.
IPL är bra för behandling av mycket ytliga små kärl och efter efter sklerotherapy. Observera att laser eller ljus endast kan användas 1 månad efter sclerotherapy.

Kolla mer på www. ellipse.com

IN ENGLISH

Are you constantly checking your leg veins or always wearing dark tights?

Treat dilated leg veins and other vascular lesions which cannot be removed by IPL

Vascular lesions are normal veins that have dilated under the influence of increased venous pressure.
Whereas classical IPL works for certain smaller leg veins, it is generally accepted that Nd:YAG technology is much more effective than IPL for the majority of leg veins.

The Nd:YAG is also ideal for facial telangiectasias; especially around the nose, where it can be difficult to apply the light guide of the IPL applicators. Venous lakes are easily treated due to the round spot size of the Nd:YAG and the Nd:YAG is furthermore CE-cleared for clearance of those port wine stains which are resistant to IPL or Pulsed Dye Lasers. 

Clinically proven, safe and effectiv

Nd:YAG offer treatments of leg veins, reticular veins, facial telangiectasias, venous lakes and resistant port wine stains.

How does an Nd:YAG laser work?

To clear leg veins, the vessels must be constricted. A 1064 nm wavelength Nd:YAG laser sends energy into the blood and vessel walls, where it is absorbed by blood. Red blood cells are heated, causing met-haemoglobin formation and greater absorption. This causes microclotting and heating of the vessel wall, leading to complete or partial collapse. The constricted vessel then degenerates, and the visible leg veins disappear from the surface of the skin.

How does an Nd:YAG laser work on leg veins?

Treating vascular conditions in general is based on the principle of selective photothermolysis performed with a single pulse.
A condition of good results is that the Pulse Time is chosen noting the thermal relaxation time for the actual vessel thickness.
The ideal immediate response to treatment with vascular laser is coagulation of the vessel with no other apparent effect. This effect can be observed in the form of bluish or greyish discolouration visible on the skin surface. In leg veins, blanching or disappearance of the vessel may occur.

Why is the Nd:YAG laser better than IPL for treatment of leg veins?

Leg vessels are normally deep, which is why Nd:YAG in most cases respond better than IPL.
IPL is good for treatment of very superficial small vessels or blanching after sclerotherapy. Note that lasers or light can only be used 1 month post sclerotherapy.

Check more at www. ellipse.com