Agnetas insatser för att utveckla och befästa lasermetoder inom det dermatologiska området har medfört att hon är en efterfrågad föreläsare vid internationella samt nationella konferenser och seminarier inom detta ämnesområde. 

För företag & institutioner kan Dr Troilius Rubin erbjuda:

  • Föredrag och workshops för antingen läkare eller annan medicinskt utbildad personal, hudterapeuter och för allmänheten.
  • Expertrådgivning för produktutveckling och forskning inom laserdermatologi

 


Föredrag

För att se en lista på de föredrag Agneta Troilius Rubin har hållit samt de kongresser som hon bjudits in till, klicka på denna pdf

Workshops

Agneta erbjuder även workshops på kongresser, för andra kliniker och läkare. Se exempel på några av dessa i denna pdf.