I samarbete med bl a Skandinaviska Barnmissionen har Docent Agneta Troilius Rubin sedan 1994 tagit initiativ till, och engagerat sig för, att på ideell basis hjälpa barn med medfödda kärlmissbildningar. I resurssvaga länder är sådana barn ofta hänvisade till ett liv med grava funktionsnedsättningar och permanenta missbildningar. Genom Agnetas insatser har flera sådana patienter fått förutsättningar för ett normalt liv och en laser har kunnat doneras till ett sjukhus i Ukraina för att öka behandlingsmöjligheter av patienter på plats. 

Önskan är att företag, privatpersoner och institutioner kan bidra till den stiftelsen och stödja hennes verksamhet som hon har etablerat med anknytning till Hudkliniken SUS (Skånes Universitets sjukhus).

Donationer kan göras på bankgiro: 5896-9544, gåvonummer 1903.

Artiklar om vårt arbete:  Sydsvenskan, 2012.

Mer information om vårt arbete:  

Artikel i Sydsvenskan: Dödssjuk för 16 år sedan -  Ira Sjevtjuk tillbaka, 2012.

Nyhetsbrev av Skandinavia Barnmissionen: Ukrainska läkare utbildas för att kunna hjälpa fler, 2017.