Doc  Agneta Troilius Rubin

Doc  Agneta Troilius Rubin

 Doc Agneta Troilius Rubin

 

 

Huden är själens spegel. Mitt motto är att se helhetsbilden hos individen och att alltid ha det i åtanke vid behandling av patienter.

 

 

Docent Agneta Troilius Rubin är medlem av Svenska Läkarförbundet och har tjänstgjort som hudläkare och laserkirurg på flera sjukhus och i privat verksamhet. Merparten av sin yrkesgärning har hon ägnat åt Skåne Universitets sjukhus SUS, där hon också blev medicine doktor 1999 och utnämndes till  docent juni 2010. Hon är nu ansvarig överläkare på Centrum för Laser- och kärlmissbildningar vid Hudkliniken på SUS. Hon bedriver också en hel privat deltidsmottagning inom dermatologii Malmö, Laser & Dermatology.

Hennes insatser sedan 80 talet för att utveckla och befästa laser-metoder inom det dermatologiska området har medfört att hon är en efterfrågad föreläsare vid internationella samt nationella konferenser och seminarier inom detta ämnesområde. 

Agneta har över åren byggt upp ett stort engagemang för kärlmissbildningar inom den svenska sjukvården och initierat en kärlmissbildningsfond. Fonden har ett mål att samla ihop bidrag för behandling av svårt utsatta patienter, vars behandling kräver extraordinära insatser.

Publikationer

Lista med publikationer i form av artiklar och bokkapitel  finns att finna i detaljerat CV. Avhandling samt artiklar finns tillgängliga på internet genom bland annat PubMed (länk till lista). Om särskilt intresse finns för forskning alternativt avhandling, kontakta mig för vidare information.

Kort CV för nedladdning (pdf)

Detaljerat CV för nerladdning (pdf)

Förordnande av Docentur vid Lunds universitet (pdf)

Intygande av kvalitet av EADV "Clinic of excellence" (pdf)

 

Medlemskap

Dr Troilius Rubin har bl a varit med om att bygga upp NSVA (Nordic Society for Vascular Anomalies) sedan 1994, och varit ordförande i fyra år. Liksom varit en av grundarna för ESLD (European Society of Laser Dermatology) sedan 1998 och är fortfarande styrelse medlem.

 • Swedish Medical Association
 • International Society for Dermatologic Surgery – former Board member. National councillor.
 • European Laser Association
 • Swedish Society for Dermatology and Venereology
 • Swedish Society of Dermatological Surgery and Oncology- Board member from 1994 a many years ahead
 • European Academy of Dermatology and Venereology - Media dermatologist
 • Lund University Medical Laser Centre, Sweden
 • Danskt selskab for Aesthetic Dermatology
 • American Academy of Dermatology – fellow and former member
 • American Society for Laser Medicine and Surgery
 • Fellow and Socioeconomic Affairs Committee 2001-2002-2011.
 • European Society for Laser Surgery in Dermatology, ESLD. One of the founders 1998 and still in board. Honorary member.
 • European Society for Dermatologic Surgery
 • NSVA = Nordic Society for the Study of Vascular Anomalies – Board chairman 2009- 2013
 • International Society for the Study of Vascular Anomalies - member, president over organising committee for ISSVA 2012 in Malmö, Sweden.
 • European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology
 • Conference President for the 19th International Workshop on Vascular Anomalies, ISSVA- 16-19th of June, 2012, Malmö Sweden.
 • European Society of Tattoo and Pigment Research, ESTP. Founding member, 2013.